Home » Education » Algorithms

Algorithms

Algorithms for Management of PCOS

Algorithm for Vitamin D in PCOS

Algorithm for Oral Contraceptives in PCOS

Algorithm for Increased Lipids in PCOS

Algorithm for Screening for type2 DM in PCOS Patients

Algorithm for Ovulation Induction In PCOS

Algorithm for Prevention and Management of Ovarian Hyper-Stimulation Syndrome (OHSS)

Expert- Kathy Hoeger

 • Dr. Sudha Tandon
 • Dr. Neela Baheti
 • Dr. Nandita Sanyal
 • Dr. Shakila Shetty
 • Dr. Sujita Chakraborty
 • Dr. Toral Nilesh Shinde
 • Dr. Snehlata
 • Dr. Sujata Kar
 • Dr. SavitaPatil
 • Dr. Sukanya
 • Dr. RenuMakwana
 • Dr. SashiShrivastav
 • Dr. Sarla Jain
 • Dr. U. Laxmi Sowjaiye
 • Dr. T. Praveena
 • Dr. ShrutiMohauka
 • Dr. Shubhangi Tandale
 • Dr. SnehitaBiswas

Algorithm for Managing Obesity

Expert- Richard Legro

 • Dr. Nivedita Shetty
 • Dr. Nita Dalal
 • Dr. Rajmamdam Kumar
 • Dr. Sharad Gogate
 • Dr. Sanjeev Khurd
 • Dr. Jayshree Joshi
 • Dr. Gulrez Tyebkhan
 • Dr. ShefaliPandey
 • Dr. BelaDodiya
 • V. Padmaja
 • Dr. Neelima Mantri
 • Dr. Nidhi Bajaj
 • Dr. Nupoor
 • Dr. Narmda

Algorithm for Management of Menstrual Disturbances

Expert – Anuja Dokras

 • Dr. Kiran Chhabra
 • Dr. Padma Ramkrishnan
 • Dr. Neena Patwardhan
 • Dr. Anu Vij
 • Dr. PriyaVora Thakur
 • Dr. MansiTiwari
 • Dr. Namita Kotia
 • Dr. Varalakshmi Srinivasa Yakashiri
 • Dr. Kaneez Fatima Shaikh
 • Dr. Sunil Naik
 • Dr. Jayant
 • Dr. Bindhu KS
 • Dr. Sushma Bhansil
 • Dr. Riddhi Desai
 • Dr. T.G. Sivaranjani
 • Dr. Anisha Sharma
 • Dr. M. Sharada
 • Dr. VandanaKulede
 • Dr. Mala Biswas
 • Dr. Jahseen Khan
 • Dr Meenakshi Devarwani
 • Dr. Manjula Agnal

Algorithm for Management of Metabolic Syndrome

Expert – Enrico Carmina

 • Dr. Ganpat Sawant
 • Dr. Manjula Rohatgi
 • Dr. Mini Nampoothiri
 • Dr. Nandita Dubey
 • Dr. Praveen Pai
 • Dr. Anisha Patil
 • Dr. AbhaBhat
 • Dr. Rohini S. Deshpande
 • Dr. Mala Arora
 • Dr. Shamita
 • Dr. Shilpa Abhyankar
 • Dr. Saradha
 • Dr. Laxmi
 • Dr. P.K. Misra
 • Dr. Meeta Angadi
 • Dr. Usha Madam